O mnie

Adwokat Aleksandra Machnowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata.

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała już od 2007 roku w toku studiów prawniczych praktykując w olsztyńskich kancelariach adwokackich. Następnie pracowała w kancelarii adwokackiej w Warszawie jako asystent adwokata, gdzie samodzielnie zajmowała się obsługą prawną kluczowych Klientów Kancelarii. W czasie tej pracy zdobyła wiedzę, doświadczenie i poznała metodykę stosowania różnych gałęzi prawa.

Adwokat Aleksandra Machnowska specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, odszkodowawczym, w sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych i postępowania rejestrowego.

Adwokat Aleksandra Machnowska jest adwokatem uprawnionym do występowania przed wszystkimi sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całej Polski, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto jest uprawniona do występowania przed trybunałami, w tym do wnoszenia skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, jak i do reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strassburgu we Francji.

Adwokat Aleksandrę Machnowską cechuje profesjonalizm, skuteczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność i odpowiedzialność. Skutecznie walczy o dobro sprawy swoich Klientów na sali sądowej czy podczas negocjacji. Zdobyte doświadczenie zawodowe, zarówno w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, pozwala jej kompleksowo spojrzeć na problem prawny oraz biznesowy każdego Klienta i doradzić najlepsze rozwiązanie.